آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

پورتال HSE ايرانيان  عضويت در پورتال HSE
HSE Portalموسسه با راه اندازي پورتال HSE به دنبال كسب منافع مادي نبوده است وحق عضويت دريافت شده از اعضا عمدتا صرف فعاليت هاي علمي، غني تر شدن محتواي پورتال، تنوع بخشيدن به مزاياي عضويت و هزينه هاي نگهداري و بروز رساني پورتال خواهد شد.  عضويت در پورتال HSE براي اساتيد محترم دانشگاه، دانش آموختگان، كارشناسان و دانشجويان رشته هاي ايمني صنعتي، بهداشت حرفه اي، بهداشت محيط، محيط زيست، HSE و آتش نشانان امكان پذير مي باشد. فارغ التحصيلان رشته هاي ديگر و ساير افرادي که داراي مسووليت کاري در حوزه هاي مذکور بوده و يا به آنها علاقمند هستند، نيز مي توانند نسبت به عضويت در پورتال اقدام نمايند.
علاقمندان به شرکت در دوره هاي آموزشي موسسه مي توانند با عضويت در پورتال HSE و  پرداخت حق عضويت به مبلغ 100،000 تومان از 10% تخفيف دوره هاي آموزشي و خريد کتاب استفاده نمايند.