•  » همايش ها
 • همايش هاي تخصصي
  تسهيلات اعضاي پورتال جهت شرکت در همايش ها

  تسهيلات ارايه مقالهپاداش ارايه مقاله در همايش

  اعضاي پورتال HSE در صورت تهيه مقاله در زمينه ايمني،‌ بهداشت حرفه اي، بهداشت محيط، محيط زيست، HSE و ارايه آن در همايش هاي تخصصي مورد حمايت موسسه، در هر دو صورت پذيرش و يا عدم پذيرش مقاله آنها در همايش مورد نظر، از تخفيف هاي ... بيشتر

   تسهيلات ثبت نامتخفيف ثبت نام در همايش

  اعضاي پورتال در صورت تمايل به در همايش هاي مورد حمايت موسسه ، مي توانند با هماهنگي موسسه از تخفيف هاي گروهي بهره مند شوند، تخفيف هاي ... بيشتر

  تسهيلات برگزاري همايش ها

  موسسه تسهيلات زير را براي برگزار كنندگان همايش هاي مورد حمايت خود ارايه مي دهد:

  ·  اطلاع رساني به متخصصان

  ·  قرار دادن مقالات همايش در سايت جهت دانلود شركت كنندگان در همايش

  ·  تشويق متخصصان به ارايه مقاله در همايش با اعطاي پاداش به مقالات برگزيده  

  ·  پرداخت هزينه ثبت نام در همايش از طريق سايت موسسه جهت رفاه شرکت کنندگان

  برگزاركنندگان همايش هاي تخصصي در صورت تمايل مي توانند با ... بيشتر