اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.
7/3/1394

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
9/2/1394
دوره هاي آموزشي موسسه
 
 •  » نمونه گواهينامه ها
 • گواهينامه توف راينلند مورد تاييد سازمان هاي زير مي باشد:

  • موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
  • انجمن مشاوران مديريت ايران
  • توف آلمان

  ثبت نام دوره هاي آموزشي با تخفيف %15

  دوره HSE-MS

  26 و 27 خرداد

  دوره HACCP / GMP / GHP

  19 و 20 خرداد

  مهندسي حريق

  17 خرداد