•  » بهداشت حرفه اي
 • منابع ارشد بهداشت حرفه اي 1

  HTML clipboard

  دروس اختصاصي (بهداشت حرفه اي)

  1- سم شناسي: کتاب جان تيمون،جزوه کارشناسي دکتر نقاب، سم شناسي شغلي Nill H. Stacey

  2- ايمني: Roger L. Brover ( ايمني و بهداشت براي مهندسين،ترجمه مهندس حلواني)- ايمني کاربردي دکتر حبيبي، مهندسي حريق دکتر رستم گل محمدي، ماشين آلات دکتر عدل، تجهيزات حفاظت فردي دکتر ايرج محمد فام، مهندسي ايمني دکتر ايرج محمد فام.

  3-ارگونومي ( ارمکي، مارتين هلاندر ترجمه ، نوبت کاري دکتر چوبينه، ابزار دستي نسل سراجي، ارزيابي پوسچر دکتر چوبينه.

  4- بيماري هاي ناشي از کار( HUNTER,S Disease ، بيماري هاي شغلي دکتر عقيلي نژاد‌‌،جزوه کارداني دکتر نقابladou و levy ،)

  عوامل زيان آور

  5- پرتو ها: جزوه دکتر منظم

  6-روشنايي دکتر کاکويي، روشنايي دکتر رستم گل محمدي

  7- صدا و ارتعاش دکتر رستم گل محمدي ،جزوه دکتر منظم

  8-عوامل شيميايي: 3 جلد دکتر بهرامي، تهويه صنعتي دکتر چوبينه.

   

  دروس عمومي

  1- زبان: زبان عمومي 2، word 504 ، کتاب تافل

  2-آناتومي: آناتومي عمومي امامي ميبدي، آناتومي به زبان ساده

  3- فيزيولوژي: فيزيولوژي ورزش جلد 1 و فيزيولوژي تنفس از گايتون

  4- رياضيات دبيرستان و پيش دانشگاهي، تست 10 سال کنکور رياضيات تجربي

  5- فيزيک هاليدي، فيزيک هانس اُهانيان، فيزيک دبيرستان و پيش دانشگاهي

   

  منبع : http://occuphealth.blogfa.com/post-37.aspx