آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsepبرگزاري نشستي درباره آلاينده‌ها در فرآورده‌هاي کشاورزي
تاریخ ارسال : 1394/4/3

جلسه مشترک وزراي بهداشت و جهاد کشاورزي با هدف توسعه پايش ها و کاهش آلاينده ها در فرآورده هاي کشاورزي و غذايي برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري صدا و سيما به نقل از روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، در اين جلسه که معاون وزير، رئيس سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت و همچنين تني چند از مسئولين دو وزارتخانه حضور داشتند، با توجه به تشکيل کارگروه هاي مشترک براي رسيدگي به نحوه مصرف، کنترل سموم و کودهاي کشاورزي بر ادامه فعاليت اين کارگروه ها تاکيد شد.
در اين جلسه براي توسعه پايش ها و اقدامات اجرايي به منظور کاهش آلاينده ها در فراورده هاي کشاورزي و غذايي تصميماتي اتخاذ و بر اجراي بخشي از آن‌ها تاکيد شد.