آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsepدرياچه نمک يکي از بحراني ترين حوزه هاي آبخيز ايران است
تاریخ ارسال : 1394/4/2

موج- قم- مدير کل حفاظت محيط زيست استان قم درياچه نمک را در حال حاضر يکي از بحراني ترين حوزه هاي آبخيز ايران دانست و گفت: چالش ها و معضلات زيست محيطي درياچه نمک در آينده اي نه چندان دور در ابعاد وسيع زيست محيطي، کشاورزي، اقتصادي و اجتماعي نمايان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري موج از قم، مديرکل حفاظت محيط زيست استان قم در کارگروه مخاطرات زيست محيطي که در اين اداره کل برگزار شد، گفت: مخاطرات زيست محيطي در قم بسيار ويژه و حساس است و وظايف و تکاليف دستگاه هاي اجرايي در جهت مقابله با اين معضلات و چالش ها بايد به خوبي روشن و مشخص باشد.
وي با بيان اين که آلودگي هوا و معضل ريزگردها به عنوان يکي از مهم ترين چالش هاي زيست محيطي در استان بايد به خوبي مورد توجه قرار گرفته و اطلاع رساني شود، خاطرنشان کرد: آلودگي هوا در استان قم متاثر از عوامل انساني و طبيعي اثرگذار در منطقه است که متاسفانه اين آلودگي ها و ريزگردها سلامت عمومي جامعه را با آسيب مواجه کرده است.
سيد رحمان دانيالي بر ضرورت فرهنگ سازي و گسترش آموزش هاي همگاني و تخصصي در سطوح مختلف براي عموم مردم، کارشناسان و مديران دستگاه هاي اجرايي استان تاکيد کرد و گفت: بد عمل کردن در حوزه محيط زيست تبعات ناگواري به دنبال دارد که گريبانگير همه مردم و مسوولان خواهد بود.
وي درياچه نمک را در حال حاضر يکي از بحراني ترين حوزه هاي آبخيز ايران دانست و گفت: چالش ها و معضلات زيست محيطي درياچه نمک در آينده اي نه چندان دور در ابعاد وسيع زيست محيطي، کشاورزي، اقتصادي و اجتماعي نمايان خواهد شد و به سرعت به سمت کلان شهرهاي مرکز کشور پيشروي خواهد کرد.