آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsepآتش سوزي در مزارع خمين
تاریخ ارسال : 1394/4/2

سه هکتار مزرعه گندم ،جو و باغ در خمين در آتش سوخت .بگزارش خبرگزاري صداوسيما مسئول خدمات ايمني و آتش نشاني شهرداري خمين گفت: اين آتش سوزي ديروز در روستاي حشمتيه به وقوع پيوست و گروه عملياتي به سرعت به محل آتش سوزي اعزام شد.

مهدي کماني افزود: علت اين آتش سوزي که پس از يک ساعت عمليات نيروهاي امدادي خاموش شد، سهل انگاري بود.
وي ادامه داد: اين آتش سوزي خسارت جاني دربر نداشت و خسارت مالي آن در دست بررسي است .