آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsepکاهش سلامت روان شهروندان تهراني نسبت به گذشته
تاریخ ارسال : 1394/4/2

رئيس کميته ايمني شوراي شهر تهران با اشاره به پايش سلامت روان گفت: بر اساس آمار سلامت روان شهروندان تهراني ۵.۲ درصد کمتر از زمان جنگ با رژيم بعثي شده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري فارس، معصومه آباد در جريان يکصد و شصت و چهارمين جلسه شوراي شهر تهران ضمن اشاره به اجراي برنامه فرهنگي شرکت بهره‌برداري مترو در يکي، دو هفته گذشته اظهار داشت: اين مجموعه اقدام به اجراي برنامه‌اي شاد در مترو نموده است که باعث لبخند مسافران شده است.

وي تصريح کرد: اين اقدام فرهنگي مترو منجر شده که فضايي شاد و پرنشاط در مجموعه مترو ايجاد شود.

رئيس کميته ايمني شوراي شهر تهران در ادامه با اشاره به پايش سلامت روان و آمارهاي به دست آمده در اين بخش گفت: متأسفانه سلامت روان شهروندان تهراني ۵.۲ درصد کمتر از زمان جنگ با رژيم بعثي شده است.