آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsepدرخواست محيط زيست از وزارت کشاورزي درباره سلامت "گوجه‌فرنگي"
تاریخ ارسال : 1394/4/2

روز نو : سازمان حفاظت محيط زيست طي نامه اي به وزير جهاد کشاورزي درخواست کرد، مصرف سم پرخطر و پر مصرف ديازينون که از جمله خطرناکترين سموم براي آبزيان و پرندگان است، متوقف شود.

محمدجواد سروش مشاور سازمان حفاظت محيط زيست در امور سموم و کودهاي شيميايي با اشاره به تشکيل کميته مديريت منابع پايه و کاهش آلودگي کود و سم در سازمان حفاظت محيط زيست، گفت: بر اين اساس، طي نامه اي به وزير جهاد کشاورزي درخواست شد تا مصرف سم پرخطر و پر مصرف "ديازينون" که از جمله خطرناکترين سموم براي آبزيان و پرندگان است و مصرف سالانه آن بيش از سه ميليون ليتر در ايران است، هر چه سريعتر متوقف شود.

مشاور سازمان حفاظت محيط زيست در امور سموم و کودهاي شيميايي خاطرنشان ساخت: بيشترين حجم استفاده از سم پر خطر "ديازينون" در شاليزارهاي استان هاي شمالي کشور است و اين تحت شرايطي است که هم اکنون در تمام کشورهاي اروپايي و آمريکايي مصرف اين سم خطرناک که عوارض بسيار مخربي براي محيط زيست و سلامت مردم به همراه دارد، ممنوع شده است.

سروش ضمن اشاره به درخواست اين کميته از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، اظهار کرد: از اين وزارتخانه خواسته شده نسبت به بررسي باقي مانده سموم و فلزات سنگين در محصولات کشاورزي اقدام کند.

وي افزود: همچنين بر اساس يکي ديگر از تصميمات اين کميته، از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي خواسته شده نسبت به بررسي عوارض بهداشتي ناشي از استفاده "ترکيب اتفون" که براي عمل آوري گوجه فرنگي استفاده مي شود، اقدام کند.

مشاور سازمان حفاظت محيط زيست در امور سموم و کودهاي شيميايي يادآور شد: کميته مديريت منابع پايه و کاهش آلودگي کود و سم در سازمان حفاظت محيط زيست از وزير جهاد کشاورزي خواسته تا نسبت به حذف سموم پرخطر و جايگزين با سموم زيست نهاده اقدام لازم به عمل آيد.

"نئونيکوتينوئيد" سمي خطرناک براي زنبورهاي عسل


وي ادامه داد: همچنين از وزير جهاد کشاورزي خواسته شد، طي دستوري عاجل نسبت به توقف استفاده و جايگزيني سم "نئونيکوتينوئيد" که سمي بسيار خطرناک براي زنبورهاي عسل به شمار مي آيد، اقدام کند.

سروش با تاکيد برضرورت توقف هر چه سريعتر مصرف سموم قديمي و پرخطر که طيف کشندگي بسيار وسيعي دارند، تصريح کرد: اين سموم که مصرف آن در کشور قدمتي 70 ساله دارد، اثرات بسيار مخربي بر روي محيط زيست گذاشته و آفات نيز مقاوم تر مي کند.

مشاور سازمان حفاظت محيط زيست در امور سموم و کودهاي شيميايي ضمن اشاره به اينکه يکي از خلاء ها در زمينه کود و سم و تهديدات زيستي اين نهاده ها، کمبود اطلاعات فني کارشناسان محيط زيست است، افزود: بر اين اساس مقرر شد، دوره هاي آموزشي براي کارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست در سراسر کشور برگزار و بدين منظور استان هاي کشور به هفت منطقه تقسيم و نخستين دوره آموزشي در استان بوشهر با حضور نمايندگان استان هاي فارس، خوزستان، هرمزگان و بوشهر برگزار شد.

برگزاري دوره آموزشي راهکارهاي مديريتي به حداقل رساندن اثرات زيست محيطي سم و کود

سروش اضافه کرد: در اين دوره آموزشي، تمامي مسائل مربوط به سم و کود و وضعيت مصرف آن در ايران و جهان، ارزيابي خطرات اين نهاده ها و راهکارهاي مديريتي براي به حداقل رساندن اثرات زيست محيطي آن ها به کارشناسان حاضر آموزش داده شد.

وي ايجاد فرهنگ و شناخت عمومي از محصولات سالم و حمايت از توليدکنندگان اين محصولات با کمک رسانه ملي را از ديگر اقدامات کميته مديريت منابع پايه و کاهش آلودگي کود و سم برشمرد و اضافه کرد: از سوي ديگر مقرر شد، در تمام استان ها کميته فني مشترکي بين دستگاه هاي مسئول از جمله اداره کل حفاظت محيط زيست استان و وزارتخانه هاي جهاد کشاورزي، نيرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان ملي استاندارد تشکيل و نسبت به نحوه مصرف و کنترل کيفي سموم و کودهاي شيميايي اقدام شود.