آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsepرئيس جمهور دستور به جريان دايمي زاينده رود داد نه ساختن آبنما
تاریخ ارسال : 1394/4/2

استان‌ها > اصفهان - مديرعامل کانون خبرگان کشاورزي استان اصفهان با بيان اينکه دستور رئيس جمهور از باز بودن هميشگي زاينده رود ايجاد آب نما در داخل شهر نبوده است، گفت: چرخ زندگي يک ميليون کشاورز حوضه آبريز اين رودخانه بايد بچرخد.

به گزارش  ايسنا، جريان اندک آب فعلي در بيشه ناژوان و شهر اصفهان به معناي وجود جريان در سراسر مسير رودخانه نيست، چرا که در شهرهاي بالادستي هم‌چون دُرچه و فلاورجان بستر زنده رود خشک است.

مديرعامل کانون خبرگان کشاورزي استان اصفهان با بيان اينکه دستور رئيس جمهور از باز بودن هميشگي زاينده رود ايجاد آب نما در داخل شهر نبوده است، گفت: چرخ زندگي يک ميليون کشاورز حوضه آبريز اين رودخانه بايد بچرخد.

اسفنديار اميني اظهار کرد: شعار انتخاباتي رييس جمهور اين بود که چرخ زندگي مردم هم، مانند سانتريفيوژها بايد بچرخد و بر همين اساس معتقديم درست است که جريان زاينده رود براي زيبايي شهر لازم است، اما حدود يک ميليون کشاورز از غرب تا شرق زنده رود از اين رودخانه ارتزاق مي‌کنند و چرخ زندگي آنها هم بايد بچرخد.

وي با اشاره به نگراني کشاورزان شرق در خصوص ذخيره آب کشت غله پاييزه امسال، افزود: دستور رييس جمهور در سفر سال گذشته به استان اصفهان از جاري بودن هميشگي زاينده رود، احياي آن است، نه اينکه فقط ايجاد آب نما در شهر باشد.

دبير نظام صنفي کشاورزي استان اصفهان افزود: کشاورزان حوضه اين رودخانه و مردم شهر اصفهان خواستار بازگشت رودخانه از شخص رييس جمهور همانند سابق شدند، چرا که زاينده رود همواره موجب روزي رساندن به مردم و سرسبزي محيط زيست و زيبايي شهر بوده است.

اميني تصريح کرد: در شرايط فعلي قرار است حدود 40 ميليون متر مکعب آب به مدت دو ماه از سد نکو آباد و از طريق کانال‌هاي آبياري غرب وارد ناژوان شده تا به سمت اصفهان جاري شود، اما حدود 40 درصد اين ميزان آب دچار اتلاف مي‌شود.

وي از توافقات انجام شده براي ذخيره 400 ميلون مترمکعب آب براي کشت پاييزه شرق خبر داد و گفت: بايد در نظر داشت براي جاري ساختن يک متر مکعب آب در بستر رودخانه بايد حدود 10 متر مکعب آن در بالا دست از محل سد باز شود که همين موضوع مايه نگراني در خصوص از دست رفتن آب کشت پاييزه است.

مديرعامل کانون خبرگان کشاورزي استان اصفهان خاطر نشان کرد: در حال حاضر آبخوان‌هاي مجاور حوضه اين رودخانه نيز به دليل برداشت‌ها تخليه شده است که جريان يافتن آب در شرايط فعلي موجب ورود بخشي از آب به داخل آنها مي‌شود