آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsepيک دستگاه تريلر در مشهد طعمه حريق شد
تاریخ ارسال : 1394/4/2

مشهد - ايرنا - سرپرست ايستگاه 39 سازمان آتش نشاني مشهد از وقوع آتش سوزي در يک دستگاه تريلر هنگام جوشکاري خبر داد.

سيدمحمد رجايي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين کاميون ساعتي پيش در شهرک صنعتي طرق و هنگام انجام برشکاري در يک تعميرگاه طعمه حريق شد.

وي عدم رعايت اصول ايمني در عمليات جوشکاري و برشکاري را دليل وقوع آتش سوزي عنوان و بيان کرد: قسمت کشنده و حدود 60 درصد از اتاق اين کاميون در آتش سوخت.

سرپرست ايستگاه 39 سازمان آتش نشاني مشهد با بيان اينکه اين حادثه خسارت جاني نداشت ادامه داد: آتش به سرعت توسط آتش نشانان مهار و از گسترش و سرايت آن به تعميرگاه جلوگيري شد.

يک دستگاه تانکر سوخت نيز ماه گذشته در منطقه گلشهر به دليل عدم رعايت ضوابط ايمني هنگام جوشکاري در آتش سوخت.

هزار و 200 آتش نشان در 45 ايستگاه در سطح شهر مشهد خدمت مي کنند.سيدمحمد رجايي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين کاميون ساعتي پيش در شهرک صنعتي طرق و هنگام انجام برشکاري در يک تعميرگاه طعمه حريق شد.

وي عدم رعايت اصول ايمني در عمليات جوشکاري و برشکاري را دليل وقوع آتش سوزي عنوان و بيان کرد: قسمت کشنده و حدود 60 درصد از اتاق اين کاميون در آتش سوخت.

سرپرست ايستگاه 39 سازمان آتش نشاني مشهد با بيان اينکه اين حادثه خسارت جاني نداشت ادامه داد: آتش به سرعت توسط آتش نشانان مهار و از گسترش و سرايت آن به تعميرگاه جلوگيري شد.

يک دستگاه تانکر سوخت نيز ماه گذشته در منطقه گلشهر به دليل عدم رعايت ضوابط ايمني هنگام جوشکاري در آتش سوخت.

هزار و 200 آتش نشان در 45 ايستگاه در سطح شهر مشهد خدمت مي کنند.