آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsepوزارت بهداشت: حمل غيربهداشتي زباله را به 1490 خبر دهيد
تاریخ ارسال : 1394/4/2

رييس مرکز سلامت و محيط کار وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: 10 درصد بيمارستانها که به دستگاههاي بي خطر ساز زباله مجهز نيستند قراردادهايي را با شهرداريها به اين منظور منعقد کرده اند.

رييس مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي با بيان اينکه بيش از 90 درصد بيمارستانها اقدام به تفکيک و بي خطرسازي زباله مي کنند از شهروندان خواست حمل زباله به صورت غير بهداشتي را به 1490 گزارش دهند.

به گزارش پايگاه خبري و اطلاع رساني وزارت بهداشت، خسرو صادق نيت ضمن بيان اين مطلب گفت: طبق برنامه در نظر داريم تا پايان سال نيز 10 درصد بقيه بيمارستانها را به سيستم بي خطرسازي زباله ها مجهز کنيم.

وي در خصوص علت عدم تفکيک زباله هاي بمارستاني در برخي از موارد گفت: در برخي از موارد زباله هاي بيمارستاني بعد از تفکيک شدن و نه توسط بيمارستانها بلکه در هنگام حمل به دليل بي سليقگي دوباره با هم مخلوط مي شوند.

صادق نيت با تاکيد بر اين که زباله هاي بيمارستاني در بيمارستانها در چهار رده جداسازي شده و در درون سطل هاي زردرنگي که در بيمارستانها قرار دارد، قرار داده مي شوند ، گفت: برخي از زباله هاي برنده و تيز از جمله سوزنها و تيغ ها که امکان آسيب به افراد را در پي دارند و همچنين زباله هاي شيميايي در سطل هاي مخصوص نگهداري مي شوند.

رييس مرکز سلامت و محيط کار وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: 10 درصد بيمارستانها که به دستگاههاي بي خطر ساز زباله مجهز نيستند قراردادهايي را با شهرداريها به اين منظور منعقد کرده اند.

صادق نيت در ادامه با بيان اين که تعامل و همکاري خوبي با شهرداريها در تهران و ساير شهرها داريم، گفت: از شهرداري ها خواسته ايم که براي حمل زباله هاي بيمارستاني از ماشينهاي مخصوص استفاده نمايند که زباله ها فشرده نشوند و شيرابه هاي آنها سطح شهر را آلوده نکند که شهرداريها نيز اين موضوع را جزء برنامه هاي خود قرار داده اند.

رييس مرکز سلامت محيط و کار گفت: شهروندان در صورت مشاهده حمل زباله به صورت غير بهداشتي مراتب را با شماره 1490 گزارش دهند.ر