به گزارش گروه حوادث خبرگزاري برنا، فوژان طبسي افزود: ۵۰ دوره تخصصي امداد و ۵۰ دوره تخصصي نجات در سال ۹۴ براي امدادگران و نجاتگران جمعيت هلال احمر استان گلستان در نظر گرفته شده است که به تفکيک استاني اين دوره ها برگزار خواهد شد.

وي ازبرگزاري۲ دوره تخصصي امدادي با عنوان پشتيباني در عمليات در خرداد ماه خبر داد و افزود: يک دوره تخصصي امداد اضطراري در زمان حوادث و سوانح و ۲ دوره تخصصي نجات با عنوان نجات در ساحل، نجات در حوادث جاده اي و سوانح ترافيکي و همچنين يک دوره تخصصي نجات با عنوان پيش بيمارستاني و درماني در خردادماه برگزار شد.

رئيس اداره آموزش و پژوهش جمعيت هلال احمر استان گلستان شرکت کنندگان هر دوره را ۳۰ نفر اعلام کرد و افزود: هشت دوره در خرداد ماه با شرکت ۲۴۰ امدادگر و نجاتگر برگزار شد.

وي در توضيح دوره اسکان اضطراري نيز تصريح کرد: در اين دوره آموزشي تمامي وظايف امدادگر در اردوگاه اعم از طراحي، اجراي اردوگاه و شناخت بيماري شايع براي آسيب ديدگان و مديريت اردوگاه آموزش داده مي شود.

طبسي پشتيباني در علميات را شامل مواردي چون ترابري حادثه، انبار و خدمات و ارتباطات دانست و يادآور شد: اقدامات پيش بيمارستاني و درماني از ديگر وظايف نجاتگر است که در اين دوره آموزش داده مي شود.

به گفته وي تثبيت پزشکي مصدوم از جمله آسيب هايي است که مصدوم را تهديد مي کند و براين اساس انتقال مصدوم چه از طريق هوايي و زميني در اين دوره ها توضيح داده مي شود.

رئيس اداره آموزش و پژوهش جمعيت هلال احمر استان گلستان در توضيح حوادث جاده اي و ترافيکي، گفت: دراين دوره علاوه بر آشنايي کليات بحث طراحي عملياتي نجات در جاده مورد ارزيابي قرار مي گيرد تا در حادثه با تجهيزاتي که نياز است دستيابي، رهاسازي، تثبيت و انتقال مصدوم انجام شود.

وي نجات در ساحل را يکي ديگر از مباحث آموزشي اعلام کرد و افزود: بحث ارزيابي، مديريت صحنه، ايمن سازي محيط واصول جست و جو و نجات در ساحل و تجهيزاتي که به کار گرفته مي شود و اصول شنا در آب هاي آزاد، نجات غريق و حيات بخشي در اين دوره آموزش داده مي شود.

رئيس اداره آموزش و پژوهش جمعيت هلال احمر استان گلستان خاطرنشان کرد: هر يک از اين دوره در دو بحث عملي و کتبي آزمون گرفته مي شود در صورت قبولي، شرکت کنندگان مي تواند گواهينامه خود را دريافت کنند.