نخستين جشنواره رسانه و محيط زيست در آبان ماه سال جاري برگزار مي شود
تاریخ ارسال : 1389/6/16

خبرگزاري آريا - مدير كل حفاظت محيط زيست استان ايلام گفت: سازمان حفاظت محيط زيست كشور، با توجه به جايگاه و اهميت رسانه ها در روند عمق بخشي به مفاهيم زيست محيطي در بستر جامعه و نكوداشت تلاش هاي صاحبان قلم در حوزه محيط زيست، نخستين جشنواره " رسانه و محيط زيست " را برگزار مي كند.

ه گزارش آريا،ديانت طلب ايجاد بستر براي بسط فرهنگ زيست محيطي، ايجاد زمينه براي تعامل كارشناسان محيط زيست و رسانه ها، زمينه سازي براي گسترش دانش زيست محيطي در جامعه و نكوداشت ياري گران محيط زيست و ايجاد زمينه ي رقابت براي توليد آثار برتر را از اهداف اين جشنواره عنوان كرد و افزود: حفظ محيط زيست موضوع اصلي جشنواره خواهد بود.
مدير كل محيط زيست ايلام حفظ گونه هاي جانوري و گياهي در معرض انقراض، معرفي گونه هاي طبيعي، گياهي و جانوري ايران، آلودگي هاي هوا، خاك و آب، محيط زيست شهري، محيط زيست دريايي، آموزش مفاهيم زيست محيطي و ترويج آن، اهميت حفظ محيط زيست ، هنر،فرهنگ ايراني – اسلامي و توسعه پايدار و محيط زيست را از محورهاي موضوعي اين جشنواره دانست و آن را از اهميت بالايي برشمرد.
مهندس ديانت طلب در ادامه گفت: اين جشنواره در پنج بخش شامل: رسانه هاي مكتوب، ديجيتال، شنيداري، ديداري و آثار پژوهشي برگزار مي شود كه به برگزيدگان جشنواره تنديس، لوح تقدير و جايزه نفيس اهدا خواهد شد./***