اولين همايش ملي سازه، زلزله، ژئوتکنيک
تاریخ ارسال : 1389/6/7

تين نيوز: مهلت ارسال مقالات به اولين همايش ملي سازه، زلزله، ژئوتکنيک به پايان رسيد.

اعلام پذيرش قطعي مقالات در تاريخ 15-06-89 و مهلت ثبت نام در همايش تا تاريخ 15-08-89 مي باشد.
اولين همايش ملي سازه، زلزله، ژئوتکنيک، با محور هاي آسيب پذيري و مقاوم سازي لرزه اي، ديناميك سازه ها، مهندسي زلزله، زلزله شناسي، تحليل خطر زلزله و ژئوتكنيك لرزه اي، بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود، سازه، ژئوتكنيك، آذر ماه 1389 در بابلسر برگزار مي گردد.

سايت همايش: http://www.hamayesh.heip.ac.ir