آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.


شرکت ملي گاز نظارتي بر کارگاههاي سيلندر پرکني ندارد
تاریخ ارسال : 1394/4/6

خبرگزاري آريا-مديرکل ايمني و سلامت (H.S.E) شرکت ملي گاز ايران گفت: اين شرکت نظارتي بر عملکرد کارگاه هاي سيلندر پرکني ندارد.

به گزارش خبرگزاري آريا ،محمدرضا يوسفي پوربا اشاره به انفجار در يک کارگاه سيلندر پرکني در بافت مسکوني محله ياخچي آباد تهران در روز جمعه گفت: شرکت ملي گاز ايران به لحاظ قانوني نمي تواند در حوزه گاز مايع نظارت و ورود داشته باشد.
وي با ابراز تاسف از بروز اين سانحه که مي توانست ابعاد جدي و بحراني به خود بگيرد ، افزود: کارگاه هاي سيلندر پرکني که در بافت شهري قرار دارد ، در حوزه گاز مايع فعاليت مي کند و قانون در اين زمينه اجازه دخالت را به شرکت ملي گاز ايران نداده است.