آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.


تامين ايمني خودرو با نظارت بر امواج مغزي راننده
تاریخ ارسال : 1394/4/1

اگر فعاليت مغز افکار پوچ يا تمرکز پايين را نشان دهد، فرمان يا پدال هاي خودرو به لرزش در مي آيند تا آگاهي راننده را افزايش داده و وي را بر رانندگي متمرکز سازند.

به گزارش بلاغ، جگوار لندرور به روند معرفي فناوري هاي جديد خود ادامه داده و جديدترين مورد در اين زمينه ارائه پروژه اي است که اسکن امواج مغزي راننده را هدف قرار داده است. با وام گيري فناوري از بخش هاي ورزش، پزشکي و هوافضا، اين شرکت روش هايي را براي نظارت بر ضربان قلب، تنفس و سطوح فعاليت مغز به منظور تعيين استرس يا بي توجهي راننده توسعه داده است.

 

 اندازه گيري امواج مغزي شايد بزرگترين چالش محسوب شود اما پژوهشگران جگوار لندرور سيستم هاي مورد استفاده توسط ناسا را مد نظر قرار داده اند. حسگرهايي که در فرمان خودرو تعبيه شده اند مي توانند سيگنالي هايي که از مغز سرچشمه مي گيرند را شناسايي کرده و نياز به وجود آرايه اي از حسگرها که بايد به طور مستقيم به سر متصل شوند را برطرف کنند. نرم افزاري نيز براي تقويت سيگنال امواج مغزي و حذف نويز استفاده مي شود.

 

اگر فعاليت مغز افکار پوچ يا تمرکز پايين را نشان دهد، فرمان يا پدال هاي خودرو به لرزش در مي آيند تا آگاهي راننده را افزايش داده و وي را بر رانندگي متمرکز سازند. اگر تغييري در فعاليت مغز پس از لرزش هاي صورت گرفته مشاهده نشود، سيستم هشدارهاي تصويري يا صوتي را ارائه مي کند و در صورت بي اثر بودن اين روش سيستم به روشي ديگر با راننده ارتباط برقرار مي کند تا از آگاهي وي نسبت به خطر بالقوه اطمينان حاصل کند.

 

چگوار لندرور روش هايي را نيز براي نظارت بر سلامت راننده از طريق حسگرهاي تعبيه شده در صندلي وي مورد ارزيابي قرار داده که نسبت به آمادگي کامل راننده براي قرارگيري پشت فرمان خودرو اطمينان حاصل مي کنند. فناوري ديگر پيش بيني کنترل هاي سرگرمي که راننده قصد فشار دادن دکمه آنها را دارد، در بر مي گيرد و پيش از آن که دست راننده به نمايشگر فيزيکي برسد آنها را اجرا مي کند.

تمامي فناوري هاي ايمني جديد جگوار لندرور در مرحله پژوهش و توسعه قرار دارند و اين که هر کدام از آنها رنگ واقعيت به خود گرفته و در خط توليد انبوه قرار بگيرند همچنان نامشخص است/ع