آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.


واژگوني خودرو حامل 14 تبعه افغان
تاریخ ارسال : 1394/4/1

مصطفي مرتضوي در اين باره گفت: ساعت 9:18 امروز در کيلومتر 15 محور ماهان - بم، خودروي حامل اتباع افغان دچار حادثه شد.

به گفته وي، اين خودرو حامل 14 نفر تبعه افغان بود که هر 14 نفر حادثه ديده و 13 نفر نيز مصدوم شدند.

مرتضوي ضمن اشاره به امدادرساني هلال احمر به حادثه ديدگان، گفت: در اين حادثه يک مورد رهاسازي نيز صورت گرفت و مصدومين توسط اورژانس به مراکز درماني منتقل شدند.