آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.


کاهش 18درصدي تصادفات در قزوين
تاریخ ارسال : 1394/3/30

وقوع انواع تصادفات درون و برون‌شهري در استان قزوين در بهار مسال نسبت به سال گذشته 18 درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاري صداوسيما، فرمانده انتظامي استان قزوين گفت: آمار فوتي‌هاي مجموع اين تصادفات 39 درصد، جرحي 5 درصد و خسارتي 32 درصد کاهش يافته است.
سردار محمدرضا ميرحيدري افزود: در حوزه درون‌شهري ميزان تصادفات فوتي با 16 درصد کاهش و جرحي با9 درصد افزايش همراه بوده که طي بررسي هاي کارشناسي مشخص شده علت اين افزايش، وجود اشکالات هندسي و پائين بودن ضريب ايمني معابر شهري است.
وي گفت:تعداد تصادفات برون‌شهري در استان نيز با کاهش همراه بوده؛ بگونه‌اي که تصادفات فوتي 40 درصد، جرحي 11 درصد و خسارتي 43 درصد کاهش يافته که در مجموع کاهش 30 درصدي تلفات را نشان مي‌دهد.
فرمانده انتظامي استان قزوين همچنين گفت: از ابتداي امسال 3 هزار و 545 تماس مردمي با مرکز 197(مرکز ارتباطات مردمي پليس) برقرار شده که نسبت به سال گذشته 6 درصد کاهش داشته است.
از اين تعداد 43 درصد تماس ها مربوط به انتقاد از عملکرد و ساختار پليس، 39 درصد تقدير از پليس، 3 درصد شکايت و 15 درصد نيز ارائه پيشنهاد بوده است.