آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.


نفت دوباره تَن رودخانه کرج را سياه کرد
تاریخ ارسال : 1394/3/30

رودخانه حفاظت شده کرج بار ديگر بر اثر بي احتياطي برخي ساکنان به مواد نفتي آلوده شد تا حيات اين رودخانه که منبع آب شرب تهران و کرج است براي دومين بار در سال جاري با«نفت و گازوئيل»تهديد شود.

به گزارش مهر، در حالي که روز به روز ميزان ذخاير و منابع آبي کشور رو به کاهش است و خطر کم آبي حيات موجودات زنده را تهديد مي کند، و در حالي که وجود رودخانه ها در هر منطقه عاملي براي توسعه و آباداني آن بخش است، در استان البرز و به دنبال بي احتياطي برخي افراد، رودخانه کرج هر از چند گاهي با مواد نفتي آلوده مي شود، تا بار ديگر قصه بي توجهي به ملاحظات زيست محيطي در اين استان تازه شود.

معمولا علت آغشته شدن رودخانه کرج به مواد نفتي، سهل انگاري و بي احتياطي ساکنان مجاور رودخانه اعم از مراکز خدماتي- پذيرايي، روستاييان و ساکنان باغ ويلاها است که بي توجه به ملاحظات زيست محيطي اقدام به بارگيري يا تخليه نفت و گازوئيل و.. مي کنند. در اين ميان بارها اتفاق افتاده که حين تخليه يا بارگيري، يا از لوله هاي آبرو ويلاها مواد سوختي به رودخانه نفوذ و آن را آلوده کرده است.

رودخانه اي که منبع مهم تامين آب شرب تهران و کرج و زيستگاه اصلي ماهي خال قرمز است؛ رودخانه اي که اگر نبود، از طبيعت پرآوازه جاده چالوس هم خبري نبود و وجود اين رودخانه يکي از عوامل اصلي زيبايي هاي اين جاده است.

همه گونه هاي جانوري که زيستگاهشان اين رودخانه است از بي احتياطي ها به تنگ آمده و گويا با زبان بي زباني طلب کمک مي کنند. متاسفانه هر از چند گاهي بر اثر سهل انگاري ها تيرگي ها بر رخسار آبي اين رودخانه غلبه مي کند و نفسش با منابع آلوده کننده متعدد از زباله و فاضلاب تصفيه نشده تا مواد نفتي به شماره مي افتد.

طي روزهاي گذشته در پي اتفاقي تکراري بار ديگر نفت تَن رودخانه کرج را سياه و کبود کرد و زخمي چرکين بر تن اين رودخانه نشاند. اين در حالي است که به دنبال بي احتياطي و سهل انگاري ساکنان يکي از ويلاهاي مجاور، اين رودخانه حفاظت شده، آلوده شد.

نشت گازوئيل از ويلاي شخصي به رودخانه حفاظت شده

معاون مديرکل حفاظت محيط زيست استان البرز درباره اين حادثه اظهار کرد: متاسفانه براي چندمين بار به علت بي احتياطي شاهد آلودگي نفتي در رودخانه حفاظت شده کرج بوديم که منبع آب شرب و زيستگاه اصلي ماهي قزل آلاي خال قرمز است.

حميدرضا لشگري گفت: اين حادثه روز سه شنبه ۲۶ خردادماه در محدوده آبگير بيلقان رخ داد که با هشدار به موقع به ماموران مستقر در منطقه، از ادامه آلودگي نفتي ناشي از نشت گازوئيل از يکي از ويلاهاي شخصي مستقر در حاشيه رودخانه حفاظت شده کرج جلوگيري شد.

وي با بيان اينکه اين براي چندمين بار است که رودخانه کرج به مواد نفتي آغشته مي شود، ادامه داد: در اين مورد نيز پس از مشاهده لکه هاي نفتي در سطح آب، بلافاصله ماموران يگان حفاظت محيط زيست مستقر در منطقه حفاظت شده البرز جنوبي با همکاري ماموران آبگير بيلقان براي شناسايي منشاء و علت ايجاد آلودگي اقدام به پايش مسير رودخانه و اماکن حاشيه اي آن کردند و در نهايت محل نشت آلودگي، که يکي از ويلاهاي شخصي مستقر در کيلومتر هشت محور کرج چالوس بود شناسايي و ضمن پيشگيري از ادامه نشت گازوئيل در رودخانه، مراتب جهت رسيدگي به مراجع قضايي منعکس شد.
 

اجراي برنامه ايمني آب براي حفاظت از کيفيت آب شرب

رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان کرج گفت: براي رفع اصلي چنين خطرات و ريسک هايي براي حفاظت از کيفيت آب شرب اجراي برنامه ايمني آب (WSP) مي تواند در حوضه آبريز مؤثر و راهگشا باشد.

لشگري در پاسخ به مهر درباره اين طرح توضيح داد: طي ماه هاي گذشته تيمي متشکل از ادارات حفاظت محيط زيست، آب و فاضلاب، آب منطقه اي و شبکه بهداشت استان شکل گرفت تا راهکارها براي هرچه ايمن تر شدن آب شرب بررسي و تدابير لازم اتخاذ شود. يک بخش از تيم مربوط به حوزه آبريز و در مسئوليت اداره کل حفاظت محيط زيست است.

وي شناسايي تمام منابع آلوده کننده رودخانه کرج اعم از مراکز خدماتي و پذيرايي، روستاها، ويلا ها و باغها را از اهداف تشکيل اين تيم نام برد و گفت: عوامل تهديد کننده آب شناسايي و مقرر شده تا هر دستگاه از حوزه مسئوليت و به تناسب اختيارات واگذار شده، خطرات آلودگي آب را بررسي کند.

لشگري افزود: گرچه تمام مراکز خدماتي، روستاها و باغ هاي مجاور رودخانه به صورت مداوم پايش مي شوند اما تشکيل اين تيم مواردي که ممکن است تاکنون پنهان مانده باشد را مشخص مي کند.
 

آلودگي نفتي، انتقال آب به تهران را متوقف کرد

اما اين نخستين بار نيست که به دنبال سهل انگاري برخي افراد، حيات رودخانه کرج و آبزيان آن با آلودگي نفتي به خطر مي افتد، همين ماه گذشته تخليه تانکر نفت يکي از رستوران هاي واقع در حاشيه رودخانه در محور کرج – چالوس سبب آلودگي نفتي رودخانه در حجمي وسيع شد.

لشگري در اين رابطه به مهر گفت: ماه گذشته بر اثر بي احتياطي يک واحد پذيرايي واقع در حاشيه رودخانه کرج، نفت موجود در تانکر اين واحد به درون رودخانه تخليه و سبب آلودگي آب شد. همين امر سبب شد به مدت پنج ساعت انتقال آب رودخانه کرج به تهران قطع تا در اين فاصله آب رودخانه رقيق و براي مصرف شرب مناسب شود.

بي احتياطي هايي که نفت را روانه رودخانه کرج مي کند

وي افزود: با توجه به اينکه زمان زيادي صرف پيدا کردن منشاء آلودگي شد، در نتيجه نفت موجود در تانکر در اين فاصله به طور کامل در رودخانه تخليه شد.اما در مورد اخير، خوشبختانه با شناسايي سريع منشاء آلودگي توانستيم از آلودگي گسترده رودخانه جلوگيري کنيم.

اين مسئول در اداره حفاظت محيط زيست کرج به نبود گازکشي در اين منطقه اشاره کرد و گفت: ساکنان روستاها، باغ ويلاها و مراکز پذيرايي مجاور رودخانه براي تامين سوخت مورد نياز خود، مجهز به تانکر سوخت هستند که در مواقعي حين بارگيري ممکن است، نفت از تانکر خارج و آلودگي نفتي به رودخانه منتقل شود.علاوه بر اين، بيشتر اوقات هيچ ناظري براي تخليه تانکر در محل مستقر نيست و ممکن است موادسوختي به رودخانه نفوذ و آب را آلوده کند.

لشگري گفت که فعاليت اکيپي از چهار ارگان مسئول در حفاظت و تامين آب شرب که طي ماه هاي گذشته در استان تشکيل شده، به ارائه راهکارهايي براي پيشگيري از تکرار حوادث مشابه کمک مي کند.

رئيس اداره حفاظت محيط زيست کرج در پايان در پاسخ به مهر مبني بر اينکه قانون چه مجازاتها و جريمه هايي در برخورد با خاطيان پيش بيني کرده، اظهار کرد: قانون، جرايم سنگيني از جريمه نقدي تا حبس در نظر گرفته است اما معتقدم جريمه مشکلي را حل نمي کند. زيرا خساراتي که به مرور زمان به حيات رودخانه و همچنين تاسيسات تصفيه و انتقال آب وارد مي شود، بسيار زياد است و بايد در اين ارتباط کار فرهنگي انجام داد و مردم را نسبت به خطرات آلودگي آب آگاه کرد.