آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsepشرکت ملي گاز نظارتي بر کارگاههاي سيلندر پرکني ندارد
تاریخ ارسال : 1394/4/6

خبرگزاري آريا-مديرکل ايمني و سلامت (H.S.E) شرکت ملي گاز ايران گفت: اين شرکت نظارتي بر عملکرد کارگاه هاي سيلندر پرکني ندارد.

به گزارش خبرگزاري آريا ،محمدرضا يوسفي پوربا اشاره به انفجار در يک کارگاه سيلندر پرکني در بافت مسکوني محله ياخچي آباد تهران در روز جمعه گفت: شرکت ملي گاز ايران به لحاظ قانوني نمي تواند در حوزه گاز مايع نظارت و ورود داشته باشد.
وي با ابراز تاسف از بروز اين سانحه که مي توانست ابعاد جدي و بحراني به خود بگيرد ، افزود: کارگاه هاي سيلندر پرکني که در بافت شهري قرار دارد ، در حوزه گاز مايع فعاليت مي کند و قانون در اين زمينه اجازه دخالت را به شرکت ملي گاز ايران نداده است.