گردهمايي مديران و متخصصان HSE كشور
تاریخ ارسال : 1390/7/3

گردهمايي مديران و متخصصان HSE مهندسي ايمني،بهداشت و محيط زيست، كشور 31 شهريور سال جاري در سالن همايش هاي برج ميلاد برگزار مي شود.

مهدي بهشتي،دبير اين گردهمايي در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود:گردهمايي مديران و متخصصان HSE كشور همزمان با برگزاري جشن فارغ التحصيلي اولين گروه دانش پذير دوره مهندسي ايمني،بهداشت و محيط زيست برگزار مي شود.

وي گفت:اين گردهمايي با هدف به روزرساني دانش HSE كشور همزمان با برگزاري جشن فارغ التحصيلان اولين گروه دانش پذير دوره مهندسي ايمني،بهداشت و محيط زيست برگزار مي شود.

وي گفت:اين گردهمايي با هدف به روزرساني دانش HSE و آشنايي با وضعيت اين رشته در جهان برگزار مي شود.

بهشتي تصريح كرد:اين گردهمايي با حضور مسئولان انستيتو ايمني و بهداشت حرفه اي انگلستان،انستيتو بهداشت محيط انگلستان، مديران HSE  كشور در صنايع مختلف و مسئولان دانشگاه تهران ،31 شهريور سال جاري سالن همايش هاي برج ميلاد تهران برگزار مي شود./***