مهلت ارسال مقالات به دبيرخانه جشنواره رسانه و محيط زيست
تاریخ ارسال : 1389/6/15

محيط زيست گفت: آخرين مهلت ارسال آثار به دبيرخانه نخستين جشنواره رسانه و محيط زيست ۲۰مهرماه است.

نوراله مرادي روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمي ايرنا افزود: حفاظت از زيست بوم و پرداختن به آن در دهه‌هاي اخير مورد توجه جدي سازمان‌ها ، مجامع بين‌المللي و انجمن‌هاي ملي و محلي بوده است.
وي اظهار داشت: از اين رو و با هدف پاسداشت تلاش خبرنگاران اين عرصه نخستين جشنواره رسانه و محيط زيست از سوي سازمان حفاظت محيط زيست كشور ۲۰ آبان ماه در اين سازمان برگزار مي‌شود.
دبير نخستين جشنواره رسانه و محيط زيست افزود: ايجاد بستر براي بسط فرهنگ زيست محيطي ، ايجاد زمينه براي تعامل كارشناسان محيط زيست و رسانه‌ها ، زمينه‌سازي براي گسترش دانش زيست محيطي در جامعه ، نكوداشت ياريگران محيط زيست و ايجاد زمينه رقابت براي توليد اثار برتر از جمله اهداف برگزاري اين جشنواره است.
مرادي ادامه داد: اين جشنواره در  ۱۱محور حفظ گونه‌هاي جانوري و گياهي در معرض انقراض ، معرفي گونه‌هاي طبيعي - گياهي و جانوري ايران ، آلودگي هاس هوا - خاك و آب ، محيط زيست شهري ، محيط زيست دريايي ، آموزش مفاهيم زيست محيطي و ترويج آن ، اهميت حفظ محيط زيست ، هنر و محيط زيست ، فرهنگ ايراني - اسلامي و حفط محيط زيست و توسعه پايدار و محيط زيست برگزار مي‌شود.
وي افزود : اين جشنواره در پنج بخش رسانه‌هاي مكتوب ، ديجيتالي ، شنيداري ، ديداري ، آثار پژوهشي و بخش ويژه نشان طلايي آهوي ايراني برگزار مي‌شود دبير جشنواره گفت: آثاري در دبيرخانه جشنواره مورد قبول است كه از تاريخ ۸۸/۷/۲۰تا  ۸۹/۷/۲۰خلق شده باشند و هر شركت‌كننده مي‌تواند تا پنج اثر بفرستد و اگر بيشتر از اين باشد دبيرخانه به صورت تصادفي اقدام به حذف مي كند.
مرادي در پايان اظهارداشت: به برگزيدگان جشنواره نيز تنديس ، لوح تقدير و جايزه نفيس اهدا مي‌شود./***