جشنواره كار سالم و همايش ارتقاي سلامت و ايمني محيط كار گشايش يافت.
تاریخ ارسال : 1389/4/14

دومين جشنواره كار سالم و همايش ارتقاي سلامت و ايمني محيط كار در سالن ابن سيناي دانشگاه علوم پزشكي تهران گشايش يافت.

به گزارش خبرنگار علمي «شبكه خبر دانشجو»، دومين جشنواره كار سالم و همايش ارتقاي سلامت و ايمني محيط كار به همت دانشگاه علوم پزشكي تهران، انجمن علمي- آموزشي بهداشت ايران و با همكاري وزارت صنايع و معادن، وزارت نيرو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ‌شوراي سياستگذاري جامعه ايمن شهر تهران در سالن ابن سيناي دانشگاه علوم پزشكي تهران آغاز به كار كرد.
بنا بر اين گزارش، اين جشنواره دو روزه، 13و 14 تير ماه به مناسبت بزرگداشت هفته صنعت و معدن برگزار مي شود.
دكتر فاطمه ملکي، رئيس اداره عوامل شغلي موثر بر سلامت  و دكتر الهي، رئيس انجمن علوم ايمني ايران در اين همايش حضور دارند.
خاطرنشان مي شود، خشونت در محل كار، فضاي عاطفي و رواني سالم در محيط كار، ارتقاي سلامت و ايمني محيط كار مبتني بر شواهد، نيازها و نتايج سازماني، همكاري هاي درون و برون بخشي در ارتقاي سلامت و ايمني محيط كار و سياستگذاري براي ارتقاي سلامت و ايمني محيط كار از محورهاي مورد بحث در اين همايش هستند.
پ***