چهارمين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست برگزار مي‌شود.
تاریخ ارسال : 1389/4/6

دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران، چهارمين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست را از اول تا سوم آبان امسال برگزار مي‌كند.

به گزارش گروه علمي «شبکه خبر  دانشجو»، با توجه به اينکه امروزه مهندسي محيط زيست به عنوان يکي از اولويت هاي مهم علمي در دنيا مطرح است، انجمن مهندسي محيط زيست ايران با همکاري دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران، دفتر امور محيط زيست وزارت صنايع و معادن، سازمان حفاظت محيط زيست و ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران، چهارمين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست را از اول تا سوم آبان امسال برگزار مي كند.

بر اساس اين گزارش، اين همايش با هدف ايجاد بستري مناسب براي ارائه دستاوردهاي زيست محيطي پژوهشگران و صنعتگران کشور، برقراري تعامل سازنده بين دست اندرکاران اين بخش و ارتقاي کلان سطح محيط زيست کشور برگزار مي شود.

پ***