دوره HACCP /GMP / GHP

مديريت ايمني مواد غذايي/ الگوهاي خوب توليد/ الگوهاي خوب بهداشتي

در صورت بروز مشکل در ثبت نام اينترنتي لطفا نام و نام خانوادگي، نام دوره و آدرس ايميل خود را به شماره زير SMS نماييد.09195338828  
محتواي دوره
 
سرفصل HACCP
 • مفاهيم و واژگان ايمني مواد غذايي
 • برنامه هاي پيش نيازي ( PRPs )
 • پيش نيازي عملياتي ( OPRPs )
 • گام ها و اصول سيستم تحليل خطر و نقاط کنترل بحراني HACCP مبتني بر آئين کار کميسيون کدکس مواد غذايي ( Codex Alimentarius Commission )
 • طراحي صحيح فضاهاي عملياتي، پشتيباني و تسهيلات پرسنلي
 • شناسايي و جداسازي فضاهاي Clean & Unclean
 • اصول بهداشتي مقابله با ورود حشرات و جوندگان - Pest Control
 • اصول مرتبط با طراحي و تامين نور مناسب و کافي در محيط هاي فرآوري
 • بررسي آخرين ويرايش آئين نامه هاي وزارت بهداشت و صنايع

سرفصل GMP/GHP

 • ويژگي هاي محل احداث واحد توليدي 
 • مسايل زيست محيطي
 • محوطه واحد توليدي
 • شرايط فني و بهداشتي ساختمان و سالن توليد
 • ويژگي هاي سالن توليد و بسته بندي ( در و پنجره ها، کف، زهکشي کف و کانالهاي فاضلاب، ديوارها، سقفها، پله ها )
 • فضاهاي مورد نياز سالن
 • تاسيسات برق
 • سيستم لوازم ايمني و کمک هاي اوليه
 • سيستم تخليه زباله و ضايعات
 • شرايط و ويژگي هاي کلي انبارها
 • سيستم شستشو، ضد عفوني و گندزدايي
 • شرايط فني و بهداشتي قسمتهاي رفاهي
 • اصول بهداشت فردي کارکنان
 • کنترل حشرات، جوندگان، پرندگان و حيوانات مزاحم
 • آزمايشگاه ها
فرم ثبت نام اوليه دوره HACCP /GMP / GHP (بدون نياز به پرداخت هزينه در زمان ثبت نام)
*
*
*
 
 
*
*
*
*
تغییر تصویر
*