•  » همايش ها • اولين كنفرانس ملي تصادفات و سوانح جاده اي و ريلي [برگزار شده]

   

  برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان
  محل برگزاري : زنجان

  تاريخ هاي مهم

  تاريخ برگزاري : 19 آذر 88
  شروع ثبت نام :
  مهلت ارسال خلاصه مقالات : 15/5/88
  مهلت ارسال اصل مقالات : 3/7/88
  اعلام نتايج داوري مقالات : 30/5/88

  محورها كنفرانساولين كنفرانس ملي تصادفات و سوانح جاده اي و ريلي
  ۱. سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي و تحليل تصادفات
  ۲. تكنيكهاي تحليل آماري و تحليل تصادفات
  ۳. جمع آوري اعتبار سنجي اطلاعات تصادفات
  ۴. حمل و نقل ريلي و تصادفات
  ۵. رانندگان وتاثير رفتاري در تصادفات
  ۶. ايمني و استاندارد نگهداري و ساخت جاده ها
  ۷. نانو تكنولوژي در ايمني حمل و نقل
  ۸. تكنيكهاي مدرن مديريتي و مديريت ايمني راه
  ۹. آموزش وارزيابي كاربران جاده ها
  ۱۰. نقاط پرحادثه و روشهايي شناسايي
  ۱۱. ايمني عابرين پياده و موتورسيكلت
  ۱۲. اثرات روانشناختي و جامعه شناختي تصادفات جاده اي
  ۱۳. جايگاه پليس و مقررات راهنمايي و رانندگي
  ۱۴. جايگاه نهادهاي قانونگذار و كاستي هاي قانوني
  ۱۵. ايمني راه و تجهيزات و علائم ايمني
  ۱۶. جايگاه امداد و نجات و فوريت هاي پزشكي
  ۱۷. مديريت سوانح و هماهنگي سازمان هاي مرتبط
  ۱۸. جايگاه بيمه و مباحث اقتصادي
  ۱۹. حمل و نقل هوشمند و سيستمهاي مدرن كنترلي
  ۲۰. نقش صنعت خودروسازي در تصادفات
  ۲۱. جايگاه انجمن هاي صنفي و سازمان هاي مردمي در تصادفات
  ۲۲. نقش مديريت تقاطع هاي همسطح راه آهن در كاهش تصادفات

   

  اطلاعات تماس با دبيرخانه
  تلفن دبيرخانه: 02414267910 , 02414262377
  فکس دبيرخانه: 02414260063
  ايميل: PANAM23MED@GMAIL.COM
  وب‌سايت: http://ncraf.com