آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.


جزئيات حادثه آتش‌سوزي در بازار آبادان
تاریخ ارسال : 1394/3/30

وي با تاکيد بر عدم رعايت موارد ايمني در پاساژ برليان آبادان، اظهار کرد: سيم کشي برق اين مغازه نيز غير مجاز بود به اين معني که سازمان برق به اين مغازه برق نداده بود و تجهيزات برق را نيز خودشان تهيه کرده بودند.

رئيس سازمان آتش نشاني آبادان گفت: در پاساژ برليان آبادان موارد ايمني رعايت نشده است و سيم کشي برق مغازه‌اي که مورد حرق قرار گرفت نيز غير مجاز انجام شده بود به همين دليل اين مجتمع تجاري دچار آتش سوزي شد.

 با اشاره به حادثه آتش سوزي در بازار آبادان اظهار داشت: حادثه آتش سوزي در مجتمع تجاري برليان در ساعت 13:7 دقيقه رخ داد که پس از اعلام به آتش نشاني ماموران ما به سرعت در محل حضور يافته و در ساعت 13:19 آتش سوزي مهار شد.

وي با بيان اينکه سه روز پيش نيز يک آتش سوزي در اين محل رخ داده بود، عنوان کرد: عدم وجود ايمني علت ايجاد آتش سوزي سه روز پيش در اين مکان بوده که تذکرات لازم به شهرداري داده شد تا اين تذکرات به سمع مالک برسد.

رئيس سازمان آتش نشاني آبادان با اشاره به اينکه علت آتش سوزي امروز اين مجتمع توسط کارشناسان در دست بررسي است، بيان کرد: آتش سوزي امروز مجتمع برليان خسارت جاني نداشته و فقط خسارت مالي به اين مغازه وارد شد و مغازه هاي اطراف نيز دچار دودگرفتگي شدند.

فرهاني پور افزود: در ساعتي که حادثه رخ داد تعدادي از مغازه هاي هم‌جوار تعطيل و برخي نيز باز بودند.

وي با تاکيد بر عدم رعايت موارد ايمني در پاساژ برليان آبادان، اظهار کرد: سيم کشي برق اين مغازه نيز غير مجاز بود به اين معني که سازمان برق به اين مغازه برق نداده بود و تجهيزات برق را نيز خودشان تهيه کرده بودند.

رئيس سازمان آتش نشاني آبادان با بيان اينکه خسارت مالي اين حادثه به عهده مالک مغازه‌اي است که مورد حريق قرار گرفته، گفت: کابل‌هاي برقي که به پاساژ کشيده شده نيز غير ايمن است.

فرهاني پور تصريح کرد: برخي از مغازه‌هاي هم‌جوار و ساختمان‌ها در آن مکان نيز فاقد جواز کسب هستند.