آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.


بيشترين تلفات غرق‌شدگي مربوط به رودخانه‌هاست
تاریخ ارسال : 1394/3/30

بيشترين حجم تلفات ناشي از غرق ‌شدگي در هر سال مربوط به رودخانه‌هاست به نحوي که در سال گذشته 26.6 درصد از کل موارد غرق‌شدگي در رودخانه‌ها اتفاق افتاده است.

به گزارش خبرگزاري صدا و سيما به نقل از روابط عمومي سازمان پزشکي قانوني کشور، سال گذشته 239 نفر شامل 199 مرد و 40 زن بر اثر غرق‌شدگي در رودخانه‌ها جان باخته‌اند در حاليکه کل تلفات غرق‌شدگي در سال گذشته 898 نفر بوده‌است.
پس از رودخانه ها محدوده‌هاي خارج از طرح دريا با 194 فوتي شامل 175 مرد و 19 زن بيشترين تلفات ناشي از غرق‌شدگي را داشته‌اند.
آمار تلفات ناشي از غرق‌شدگي در محدوده‌ ايمن‌سازي شده دريا تنها هفت مرد بوده است.
آمار تلفات غرق‌شدگي در سال گذشته در درياچه‌هاي مصنوعي و سد 79 نفر در درياچه طبيعي 27 نفر، استخر 125 نفر، کانال 83 نفر، چاه 29 نفر و ساير مکان‌ها 115 نفر بوده است.